Künye
 
Şirket Bilgileri
 
Unvanı
: EKO TV Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.
 
Logo/Çağrı İşareti
: Televizyon ( teve2 )
 
Yayın ortamı
: Uydu ortamı, Kablo ortamı, Karasal ortam
 
Lisans tipi
: U-TV K-TV T1 T2 T3
  U-RD K-RD R1 R2 R3
 
Yayın türü
: Genel Tematik
 
Yazışma adresi
: Doğan TV Center 100 Yıl Mah. 34204 Bağcılar/İstanbul
 
Telefon ve Faks
: 0212 413 61 00 - 0212 413 52 77
 
İnternet adresi
: www.teve2.com.tr
 
e-posta adresi
 
Sorumlu Müdür
Çağdaş Aslan
 
İzleyici Temsilcisi
Berna Kürekçi Şendir
izleyicitemsilcisi@teve2.com.tr