Yarışma Başvuru Taahhütnamesi

1. TARAFLAR TEVE2, MARKA PRODÜKSİYON http://www.teve2.com/basvuru internet sayfası üzerinden başvuru yapan kişi(bundan sonra Başvuru Sahibi olarak anılacaktır ) işbu taahhütnamenin tüm maddelerini kabul etmiştir.

2. TARAFLARIN YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ a. Başvuru Sahibi, Yarışma Kayıt Formu’nda belirtmiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu ve bilgilerin eksik ve yanlış olması dolayısıyla doğacak zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiştir.

b. Başvuru Sahibi, Yarışma Kayıt Formu’ndaki bilgileri, fotoğrafları ve videoları kendi rızası ile Teve2 ve MARKA PRODÜKSİYON ile paylaşmıştır. Teve2 ve MARKA PRODÜKSİYON, paylaşılmış olan fotoğraf ve videoları dilediği zaman dilediği mecra ve dilediği programda kullanma hakkına sahiptir. Başvuru Sahibi, Teve2 ve MARKA PRODÜKSİYON’un paylaşılmış olan fotoğrafları ve videoları kullanımı durumunda Teve2 ve MARKA PRODÜKSİYON’dan hiçbir talepte bulunmayacağını peşinen kabul etmiştir. Fotoğrafsız başvurular kabul edilmeyecektir.

c. Başvuru Sahibi, Yarışma Kayıt Formu’nu doldururken kullanmış olduğu videoların ve fotoğrafların 3. kişilerin kişilik haklarını, telif haklarını ve diğer haklarını ihlal etmediğini kabul etmiştir. Yarışma Kayıt Formu’nda kullanılan videoların ve fotoğrafların 3. kişilerin kişilik haklarını, telif haklarını ve diğer haklarını ihlal etmesi ve Teve2 ve MARKA PRODÜKSİYON’nın ihlaller dolayısıyla ödeme yapmak zorunda kalması durumunda Başvuru Sahibi zararı karşılamakla yükümlüdür.

d. Başvuru Sahibi, Teve2 ve MARKA PRODÜKSİYON’un ve grup şirketlerinin YARIŞMA dışında televizyon, internet v.b. fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir mecradan gerçekleştireceği projeler ile ilgili bilgilerin kendilerine telefon, sms, e-mail gibi iletişim araçlarıyla bildirilmesine onay vermektedir.

e. Başvuru Sahibi, Yarışma Kayıt Formu’nun doldurulması ile direkt yarışmacı olmaya hak kazanmadığını, yarışmacıları belirleme yetkisinin sadece Teve2 ve MARKA PRODÜKSİYON yetkililerinde olduğunu bildiğini kabul eder.

f. 18 yaş altında olanlar yarışmaya katılamazlar.

g. Başvuru Sahipleri’nin Yarışma Kayıt Formu doldururken vermiş olduğu bilgiler Teve2 ve MARKA PRODÜKSİYON ‘un veri tabanında saklanacak olup grup şirketleri haricinde 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır. Resmi mercilerin talimatları saklıdır.

h. Teve2 ve MARKA PRODÜKSİYON yarışma formatını, şartlarını ve işbu taahhütname maddelerini başvuru sahibine bildirmeden değiştirme hakkına sahiptir.